Sắp xếp hẹn gặp

Những câu tiếng Anh này rất hữu ích nếu bạn muốn mời ai đó đi chơi hoặc sắp xếp địa điểm và thời gian gặp nhau.

Mời ai đó đi chơi

are you up to anything this evening? cậu có bận gì tối nay không?
have you got any plans for …? cậu đã có kế hoạch gì cho … chưa?
this evening tối nay
tomorrow ngày mai
the weekend cuối tuần này
are you free …? cậu có rảnh … không?
this evening tối nay
tomorrow afternoon chiều mai
tomorrow evening tối mai
what would you like to do this evening? tối nay cậu muốn làm gì?
do you want to go somewhere at the weekend? cậu có muốn đi đâu vào cuối tuần không?
would you like to join me for something to eat? cậu có muốn đi ăn cùng tớ không?
do you fancy going out tonight? cậu có muốn đi chơi tối nay không?
sure chắc chắn rồi
I'd love to mình rất thích
sounds good nghe được đấy
that sounds like fun nghe hay đấy
sorry, I can't make it tiếc quá, mình không đi được rồi
I'm afraid I already have plans mình e là mình đã có kế hoạch khác rồi
I'm too tired mình mệt lắm
I'm staying in tonight tối nay mình ở nhà
I've got too much work to do mình còn phải làm nhiều việc lắm
I need to study mình phải học bài
I'm very busy at the moment hiện giờ mình bận lắm

Sắp xếp thời gian và địa điểm

what time shall we meet? mấy giờ thì mình gặp nhau?
let's meet at … mình hẹn nhau lúc … nhé
eight o'clock 8 giờ
where would you like to meet? cậu thích mình gặp nhau ở đâu?
I'll see you … at ten o'clock mình sẽ gặp cậu … lúc 10 giờ nhé
in the pub ở quán rượu
at the cinema ở rạp chiếu phim
I'll meet you there mình sẽ gặp cậu ở đấy
see you there! hẹn gặp cậu ở đấy nhé!
let me know if you can make it báo cho mình biết nếu cậu đi được nhé
I'll call you later mình sẽ gọi cho cậu sau
what's your address? địa chỉ nhà cậu là gì?

Khi gặp nhau

I'm running a little late mình đến muộn một chút
I'll be there in … minutes mình sẽ đến trong vòng … phút nữa
five năm
ten mười
fifteen mười lăm
have you been here long? cậu đến lâu chưa?
have you been waiting long? cậu đợi lâu chưa?
sound

Trong trang này, tất cả các cụm từ tiếng Anh đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì cụm từ nào để nghe.

Ứng dụng di động

Ứng dụng hướng dẫn sử dụng câu tiếng Anh cho các thiết bị Android của chúng tôi đã đạt giải thưởng, có chứa hơn 6000 câu và từ có kèm âm thanh

Get it on Google Play

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ