Ngôn ngữ và giao tiếp

Dưới đây là một số câu trong tiếng Anh giúp bạn nói về những ngôn ngữ mà bạn nói, và một số các câu nói khác liên quan đến học ngôn ngữ.

what languages can you speak? cậu có thể nói những ngôn ngữ nào?
I speak … mình nói tiếng …
French, Spanish, and a little Russian Pháp, Tây Ban Nha và một chút tiếng Nga
fluent German Đức trôi chảy
I can get by in … mình có thể cố gắng nói được một chút…
Italian tiếng Ý
I'm learning … mình đang học tiếng …
Chinese Trung Quốc
where did you learn your English? cậu đã học tiếng Anh ở đâu?
at school ở trường phổ thông
at university ở trường đại học
I took a course mình đã theo học một khóa
I taught myself mình tự học
do you understand? cậu có hiểu không?
did you understand? cậu có hiểu mình đã nói gì không?
yes, I understood có, mình hiểu mà
sorry, I didn't understand xin lỗi, mình không hiểu

Nếu bạn không nghe thấy ai đó đã nói gì, cách nói lịch sự nhất là:

sorry? hoặc excuse me? xin lỗi, cậu đã nói gì?
how do you say ... in English? cậu nói ... thế nào trong tiếng Anh?
how do you spell that? cậu đánh vần từ đó thế nào?
how do you pronounce this word? cậu phát âm từ này thế nào?
you speak very good English cậu nói tiếng Anh rất tốt
your English is very good tiếng Anh của cậu rất tốt
I'm a little out of practice mình ít luyện tập
I'd like to practise my … mình muốn luyện tiếng …
Portuguese Bồ Đào Nha
let's speak in … hãy nói bằng tiếng …
English Anh
Italian Ý
what's this called? cái này gọi là gì?
sound

Trong trang này, tất cả các cụm từ tiếng Anh đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì cụm từ nào để nghe.

Ứng dụng di động

Ứng dụng hướng dẫn sử dụng câu tiếng Anh cho các thiết bị Android của chúng tôi đã đạt giải thưởng, có chứa hơn 6000 câu và từ có kèm âm thanh

Get it on Google Play

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ