Gia đình và các mối quan hệ

Dưới đây là một số câu dùng khi thảo luận về gia đình và các mối quan hệ hôn nhân. Học cách nói về anh chị em, con cái, và các thành viên trong gia đình, cũng như miêu tả tình trạng hôn nhân của bạn.

Anh chị em

do you have any brothers or sisters? bạn có anh chị em không?
yes, I've got … có, mình có …
a brother một anh/em trai
a sister một chị/em gái
an elder brother một anh trai
a younger sister một em gái
two brothers hai anh/em trai
two sisters hai chị/em gái
one brother and two sisters một anh/em trai và hai chị/em gái
no, I'm an only child không, mình là con một

Con và cháu

have you got any kids? bạn có con không?
do you have any children? bạn có con không?
yes, I've got … có, mình có …
a boy and a girl một trai và một gái
a young baby một bé mới sinh
three kids ba con
I don't have any children mình không có con
do you have any grandchildren? ông/bà có cháu không?

Bố mẹ và ông bà

where do your parents live? bố mẹ bạn sống ở đâu?
what do your parents do? bố mẹ bạn làm nghề gì?
what does your father do? bố bạn làm nghề gì?
what does your mother do? mẹ bạn làm nghề gì?
are your grandparents still alive? ông bà bạn còn sống cả chứ?
where do they live? họ sống ở đâu?

Quan hệ hôn nhân

do you have a boyfriend? bạn có bạn trai chưa?
do you have a girlfriend? bạn có bạn gái chưa?
are you married? bạn có gia đình chưa?
are you single? bạn chưa có gia đình à?
are you seeing anyone? bạn có đang hẹn hò ai không?
I'm … mình …
single còn độc thân
engaged đã đính hôn rồi
married đã lập gia đình rồi
divorced đã ly hôn rồi
separated đang ly thân
a widow chồng mình mất rồi
a widower vợ mình mất rồi
I'm seeing someone mình đang hẹn hò

Vật nuôi

have you got any pets? bạn có vật nuôi không?
I've got … mình có …
a dog and two cats một con chó và hai con mèo
a Labrador một chú chó Labrador

Hỏi tên và tuổi

what's his name? anh ấy tên là gì?
he's called … anh ấy tên là …
Tom Tom
what's her name? cô ấy tên là gì?
she's called … cô ấy tên là …
Mary Mary
what are their names? họ tên là gì?
they're called … họ tên là …
Neil and Anna Neil và Anna
how old is he? anh ấy bao nhiêu tuổi?
he's … anh ấy …
twelve mười hai tuổi
how old is she? cô ấy bao nhiêu tuổi?
she's … cô ấy …
fifteen mười lăm tuổi
how old are they? họ bao nhiêu tuổi?
they're … họ …
six and eight sáu và tám tuổi
sound

Trong trang này, tất cả các cụm từ tiếng Anh đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì cụm từ nào để nghe.

Ứng dụng di động

Ứng dụng hướng dẫn sử dụng câu tiếng Anh cho các thiết bị Android của chúng tôi đã đạt giải thưởng, có chứa hơn 6000 câu và từ có kèm âm thanh

Get it on Google Play