Bảo tàng và trung tâm trưng bày

Những mẫu câu trong mục này sẽ giúp bạn khi đến bảo tàng và trung tâm trưng bày nghệ thuật.

Khi đến nơi

how much is it to get in? vé vào trong bao nhiêu tiền?
is there an admission charge? vào trong có mất phí không?
only for the exhibition lối dành riêng cho phòng trưng bày
what time do you close? mấy giờ các anh/chị đóng cửa?
the museum's closed on Mondays bảo tàng đóng cửa vào thứ Hai hàng tuần
can I take photographs? tôi có thể chụp ảnh được không?
would you like an audio-guide? anh/chị có cần bộ đàm hướng dẫn không?
are there any guided tours today? hôm nay có buổi tham quan có hướng dẫn nào không?
what time does the next guided tour start? mấy giờ thì buổi tham quan có hướng dẫn tiếp theo bắt đầu?
where's the cloakroom? phòng để đồ ở đâu?
we have to leave our bags in the cloakroom chúng tôi phải để túi trong phòng để đồ
do you have a plan of the museum? các anh/chị có sơ đồ bảo tàng không?

Bên trong bảo tàng hoặc phòng trưng bày

who's this painting by? ai vẽ bức tranh này?
this museum's got a very good collection of … bảo tàng có một bộ sưu tập … rất hay
oil paintings tranh sơn dầu
watercolours tranh màu nước
portraits tranh chân dung
landscapes tranh phong cảnh
sculptures điêu khắc
ancient artifacts cổ vật
pottery đồ gốm
do you like …? cậu có thích … không?
modern art nghệ thuật hiện đại
classical paintings tranh cổ điển
impressionist paintings tranh theo trường phái ấn tượng

Các dòng chữ bạn có thể gặp

Free admission Vào cửa miễn phí
No photography Không chụp ảnh
Cloakroom Phòng để áo mũ
Café Quán Café
Gift shop Cửa hàng quà tặng
sound

Trong trang này, tất cả các cụm từ tiếng Anh đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì cụm từ nào để nghe.

Ứng dụng di động

Ứng dụng hướng dẫn sử dụng câu tiếng Anh cho các thiết bị Android của chúng tôi đã đạt giải thưởng, có chứa hơn 6000 câu và từ có kèm âm thanh

Get it on Google Play

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ