Đi taxi

Nếu bạn cần bắt taxi thì những câu dưới đây sẽ rất hữu ích cho bạn.

do you know where I can get a taxi? anh/chị có biết chỗ nào có thể bắt được taxi không?
do you have a taxi number? anh/chị có số điện thoại của hãng taxi không?

Gọi taxi

I'd like a taxi, please tôi muốn gọi một chiếc taxi
sorry, there are none available at the moment xin lỗi quý khách, hiện giờ chúng tôi đang hết xe
where are you? quý khách đang ở đâu?
what's the address? địa chỉ của quý khách ở đâu?
I'm … tôi đang ở …
at the Metropolitan Hotel khách sạn Metropolitan
at the train station ga tàu
at the corner of Oxford Street and Tottenham Court Road ở góc phố giao giữa đường Oxford Street và Tottenham Court Road
could I take your name, please? cho tôi biết tên của anh/chị
how long will I have to wait? tôi sẽ phải chờ bao lâu?
how long will it be? sẽ mất bao lâu?
quarter of an hour mười lăm phút
about ten minutes khoảng mười phút
it's on its way xe trên đường đến rồi

Trên xe taxi

where would you like to go? anh/chị muốn đi đâu?
I'd like to go to … tôi muốn đi …
Charing Cross station ga tàu Charing Cross
could you take me to …? hãy chở tôi tới …
the city centre trung tâm thành phố
how much would it cost to …? đi tới … hết bao nhiêu tiền?
Heathrow Airport sân bay Heathrow
how much will it cost? chuyến đi sẽ hết bao nhiêu tiền?
could we stop at a cashpoint? chúng ta có thể dừng lại ở máy rút tiền được không?
is the meter switched on? anh/chị đã bật đồng hồ công tơ mét chưa?
please switch the meter on anh/chị bật đồng hồ công tơ mét lên đi!
how long will the journey take? chuyến đi hết bao lâu?
do you mind if I open the window? tôi có thể mở cửa sổ được không?
do you mind if I close the window? tôi có thể đóng cửa sổ được không?
are we almost there? chúng ta gần đến nơi chưa?
how much is it? hết bao nhiêu tiền?
have you got anything smaller? anh/chị có tiền nhỏ hơn không?
that's fine, keep the change không sao đâu, anh/chị cứ giữ lấy tiền lẻ
would you like a receipt? anh/chị có muốn lấy giấy biên nhận không?
could I have a receipt, please? cho tôi xin giấy biên nhận được không?
could you pick me up here at …? anh/chị có thể đón tôi ở đây lúc … được không?
six o'clock 6 giờ
could you wait for me here? anh/chị có thể chờ tôi ở đây được không?

Những dòng chữ bạn có thể gặp

Taxis Điểm bắt taxi
For hire Xe cho thuê
sound

Trong trang này, tất cả các cụm từ tiếng Anh đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì cụm từ nào để nghe.

Ứng dụng di động

Ứng dụng hướng dẫn sử dụng câu tiếng Anh cho các thiết bị Android của chúng tôi đã đạt giải thưởng, có chứa hơn 6000 câu và từ có kèm âm thanh

Get it on Google Play

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ