Tiếng Ả-rập

Đôi điều về tiếng Ả Rập

Tiếng Ả-rập là ngôn ngữ lớn nhất thuộc nhóm Semit và được sử dụng ở nhiều nước trên khắp Bắc Mỹ và Trung Đông, cũng như bởi cộng động di cư ở những khu vực khác. Ngôn ngữ này có quan hệ gần gũi với tiếng Do Thái.

Ước tính số lượng người nói tiếng Ả-rập như ngôn ngữ thứ nhất giao động khoảng từ 250 triệu đến 400 triệu người, nhưng cũng có hàng triệu người sử dụng như ngôn ngữ thứ hai.

Chữ viết tiếng Ả-rập sử dụng hệ ký tự có gốc Aramaic. Cách nói tiếng Ả-rập có sự biến đổi lớn ở các nước khác nhau nói ngôn ngữ này.

Vậy vì sao chúng ta nên học tiếng Ả Rập?

Vì công việc kinh doanh
Tiếng Ả-rập là một ngôn ngữ thông dụng ở rất nhiều nuớc Bắc Phi và Trung Đông và khả năng nói chuyện đuợc bằng tiếng Ả-rập sẽ giúp công việc làm ăn của bạn dễ dàng hơn.

Du lịch
Biết tiếng Ả-rập sẽ giúp bạn có thể nói chuyện với nguời dân địa phuơng ở các nuớc Bắc Phi và Trung Đông, nơi có rất nhiều di tích lịch sử.

Văn học
Biết tiếng Ả-rập sẽ giúp bạn có thể đọc bản gốc các tác phẩm văn học cổ điển và hiện đại.

Các ngôn ngữ khác