Phương hướng của la bàn

Học cách nói hướng của la bàn trong tiếng Đan Mạch.

nordphía bắc
nordøstphía đông bắc
østphía đông
sydøstphía đông nam
sydphía nam
sydvestphía tây nam
vestphía tây
nordvestphía tây bắc

Các từ hữu ích khác

kortbản đồ
kompasla bàn
at aflæse et kompasđọc la bàn
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Đan Mạch đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ