Hội thoại thông dụng

Dưới đây là một số câu tiếng Đan Mạch thường gặp trong hội thoại thông dụng với người bạn đã biết.

hvordan har du det?cậu có khỏe không?
hvordan går det?tình hình thế nào?
hvordan står det til?tình hình thế nào?
jeg har det fint, takmình khỏe, cảm ơn cậu
jeg er ok, takmình khỏe, cảm ơn cậu
ikke så dårligt, takkhông tệ lắm, cảm ơn cậu
OK, takổn cả, cảm ơn cậu
ikke så godtmình không được khỏe lắm
hvad med dig?còn cậu thế nào?
og dig?còn cậu?
hvad har du gået og lavet?dạo này cậu làm gì?
arbejdet megetlàm việc nhiều
studeret megethọc nhiều
jeg har haft meget travltdạo này mình rất bận
det samme som altidvẫn như mọi khi
ikke megetkhông làm gì nhiều lắm
jeg er lige kommet hjem fra ...