Phương hướng của la bàn

Học cách nói hướng của la bàn trong tiếng Đức.

Nordenphía bắc
Nordostenphía đông bắc
Ostenphía đông
Südostenphía đông nam
Südenphía nam
Südwestenphía tây nam
Westenphía tây
Nordwestenphía tây bắc
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Đức đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.