Kết bạn

Dưới đây là một số câu tiếng Đức dùng khi gặp gỡ người lạ, bao gồm giới thiệu khi làm quen và một số cuộc hội thoại đơn giản khác.

wie heisst du?tên bạn là gì?
ich heisse ...
ich bin ...
dies ist ...
schön, dich kennenzulernenrất vui được gặp bạn
freut mich sehr, dich kennenzulernenrất vui được gặp bạn
wie alt bist du?bạn bao nhiêu tuổi rồi?
ich bin ... (Jahre alt)
22
wann hast du Geburtstag?bạn sinh nhật vào ngày nào?
am ...
16 May
woher kommst du?Bạn từ đâu đến?
wo wohnst du?bạn sống ở đâu?
ich wohne in ...
Berlin
ich komme ursprünglich aus ..., aber jetzt lebe ich in ...
ich bin in ... geboren, aber in ... aufgewachsen