Màu sắc

Học các màu khác nhau trong tiếng Ý, bao gồm cả sắc thái của màu.

di che colore è?đây là màu gì?
biancomàu trắng
giallomàu vàng
arancionemàu da cam
rosamàu hồng
rossomàu đỏ
marronemàu nâu
verdemàu xanh lá cây
blumàu xanh da trời
violavĩ cầm trầm/vi-ô-la
grigio
Đại Tây Dương neromàu đen

Sắc thái của màu sắc

marrone chiaromàu nâu nhạt
verde chiaromàu xanh lá cây nhạt
blu chiaromàu xanh da trời tươi
marrone scuromàu nâu đậm
verde scuromàu xanh lá cây đậm
blu scuromàu xanh da trời đậm
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Ý đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.