Hội thoại thông dụng

Dưới đây là một số câu tiếng Ý thường gặp trong hội thoại thông dụng với người bạn đã biết.

Hỏi thăm sức khỏe ai đó

come stai?
come sta?
come va? tình hình thế nào?
come va la vita?tình hình thế nào?
come vanno le cose? tình hình thế nào?
sto bene, graziemình khỏe, cảm ơn cậu
tutto ok, graziemình khỏe, cảm ơn cậu
non c'è male, graziekhông tệ lắm, cảm ơn cậu
tutto a posto, grazieổn cả, cảm ơn cậu
non molto benemình không được khỏe lắm
e tu? or e a te?còn cậu?

Hỏi xem ai đó đang làm gì hoặc dạo này làm gì

cosa fai?cậu đang làm gì đấy?
che cosa hai fatto ultimamente?dạo này cậu làm gì?
ho lavorato moltolàm việc nhiều
ho studiato moltohọc nhiều
sono stato molto occupatodạo này mình rất bận
sono stata molto occupataI've been very busy (said by a woman)
sempre le solite cosevẫn như mọi khi
non moltokhông làm gì nhiều lắm
sono appena tornato dal ...
sono appena tornata dal ...I've just come back from ... (said by a woman)
Portogallo

Hỏi xem ai đó đang ở đâu

dove sei? cậu ở đâu?
sono ...
a casa
al lavoro
in città
in campagna
in negozio
sul treno
da Mauro

Hỏi về kế hoạch của ai đó

hai dei programmi per questa estate? cậu có kế hoạch gì mùa hè này không?
cosa fai a ...?
Natale
Capodanno
Pasqua
sound

Trong trang này, tất cả các cụm từ tiếng Ý đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì cụm từ nào để nghe.