Đi lại

Dưới đây là một số câu tiếng Ýthông dụng sử dụng khi nói về các loại phương tiện đi lại.

dov'è ...?
stazione degli autobus
l'aereoporto
la stazionethe train station
dove posso trovare un taxi?tôi có thể bắt taxi ở đâu?
l'autobusxe buýt
il pullmanxe khách
l'aereomáy bay
il trenotàu hỏa
la nave
il traghettophà
il taxitaxi
l'autoToa tàu
la bicicletta
in autobusbằng xe buýt
in aereobằng máy bay
in trenobằng tàu hỏa
in navebằng thuyền
a piediđi bộ

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ