Zuzana Mandíková

Zuzana Mandíková

Thông tin cá nhân

Tuổi: 14
Ngày sinh: Ngày 15 tháng 10

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Slovakia | Bản ngữ

Tôi đang học: