Zelda Lee

Zelda Lee

Thông tin cá nhân

Tuổi: 20
Ngày sinh: Ngày 11 tháng 3

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Việt | Bản ngữ
  • Tiếng Trung (Trung Hoa) | Cao cấp
  • Tiếng Quảng Đông | Cao cấp
  • Tiếng Trung (Đài Loan) | Trung cấp

Tôi đang học: