Zbigniew Baranski

Zbigniew Baranski

Thông tin cá nhân

Tuổi: 59
Ngày sinh: Ngày 30 tháng 9

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Lan | Bản ngữ

Tôi đang học: