Yulia Salmina

Yulia Salmina

Thông tin cá nhân

Tuổi: 27
Ngày sinh: Ngày 12 tháng 9

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Na Uy (Bokmål) | Sơ cấp