young ji Ji

young ji Ji

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 23 tháng 11

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hàn Quốc | Bản ngữ

Tôi đang học: