Yoshikatsu Marutani

Yoshikatsu Marutani

Thông tin cá nhân

Tuổi: 54
Ngày sinh: Ngày 27 tháng 5

Thông tin về tôi:

日常会話レベルの英語、ドイツ語、イタリア語を話せるようになりたいです。

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Nhật | Bản ngữ

Tôi đang học: