yooni Seo

yooni Seo

Thông tin cá nhân

Tuổi: 26
Ngày sinh: Ngày 5 tháng 7

Thông tin về tôi:

안녕하세요. 저는 한국에서 미술을 공부하고 있어요.

(Översatt till Google)

Hallå! Jag studerar konst i Korea.

Jag är intresserad av skandinavisk design. Jag vill senare studera design i Nordeuropa.

Jag skulle vilja studera Sverige i framtiden för att studera design i Nordeuropa!

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hàn Quốc | Bản ngữ

Tôi đang học: