Yanto Supriyanto

Yanto Supriyanto

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Indonesia | Bản ngữ

Tôi đang học:

  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Cao cấp
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Cao cấp
  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ) | Sơ cấp