woojong jung

woojong jung

Thông tin cá nhân

Tuổi: 30
Ngày sinh: Ngày 14 tháng 10

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Việt | Sơ cấp