Wasie Nanthabut

Wasie Nanthabut

Thông tin cá nhân

Tuổi: 18
Ngày sinh: Ngày 17 tháng 5

Thông tin về tôi:

เคนเรียนที่ โรงเรียนบ้านคลองเคียนและโรงเรียนประทีปศาสน์ ปอเนาะบ้านตาล.....

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Thái | Bản ngữ

Tôi đang học:

  • Tiếng Ả Rập | Sơ cấp
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Sơ cấp
  • Tiếng Malaysia | Sơ cấp