Vitalijs Vasilevskis

Vitalijs Vasilevskis

Thông tin cá nhân

Tuổi: 40
Ngày sinh: Ngày 6 tháng 12

Thông tin về tôi:

Velos apgut anglu valodu.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: