viljano pavletić

viljano pavletić

Thông tin cá nhân

Tuổi: 60
Ngày sinh: Ngày 23 tháng 3

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Croatia | Bản ngữ
  • Tiếng Slovenia | Cao cấp
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Cao cấp
  • Tiếng Ý | Cao cấp
  • Tiếng Bosnia | Cao cấp
  • Tiếng Serbia | Cao cấp

Tôi đang học: