Viktorija Anuziene

Viktorija Anuziene

Thông tin cá nhân

Tuổi: 26
Ngày sinh: Ngày 2 tháng 8

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Sơ cấp
  • Tiếng Hindi | Sơ cấp