Vaalu Vihavainen

Vaalu Vihavainen

Thông tin cá nhân

Tuổi: 32
Ngày sinh: Ngày 7 tháng 3

Thông tin về tôi:

I'm just loving Suomi and I wanna lern it!

I talk English, Spanish and Italian...

Now I'm learning Bahasa Indonesia and Suomi.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: