Uzair Jasmin

Uzair Jasmin

Thông tin cá nhân

Tuổi: 22
Ngày sinh: Ngày 8 tháng 7

Thông tin về tôi:

I'm Uzair, 18 and I wanna try to learn and speak various languages like Portuguese, Spanish, German etc. I can also help with whoever wants to learn English. :D

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Malaysia (Malaysia) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Trung cấp
  • Tiếng Ả Rập (Ả-rập Xê út) | Sơ cấp

Tôi đang học: