Umut Güven

Umut Güven

Thông tin cá nhân

Ngày sinh: Ngày 26 tháng 5

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ) | Bản ngữ

Tôi đang học: