Tonje Bjerke

Tonje Bjerke

Thông tin cá nhân

Tuổi: 24
Ngày sinh: Ngày 8 tháng 2

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Na Uy (Bokmål) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh | Trung cấp

Tôi đang học: