Tom Louvat

Tom Louvat

Thông tin cá nhân

Tuổi: 29
Ngày sinh: Ngày 22 tháng 3

Thông tin về tôi:

I'm a design student, aiming to become an architect. I have a fluent english and my native language is french, however, I'm willing to learn a few more languages, and I'd love to help out people learning french.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: