Tomáš  Plevka

Tomáš Plevka

Thông tin cá nhân

Tuổi: 27
Ngày sinh: Ngày 23 tháng 3

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Slovakia | Bản ngữ

Tôi đang học: