Tibor Horvath

Tibor Horvath

Thông tin cá nhân

Tuổi: 21
Ngày sinh: Ngày 16 tháng 5

Thông tin về tôi:

Hey, My name is Tibor I'm from Slovakia and I'm trying to study English and Spaniish :)

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Séc | Bản ngữ
  • Tiếng Hungary | Bản ngữ
  • Tiếng Slovakia | Bản ngữ

Tôi đang học: