Tibor arkosi

Tibor arkosi

Thông tin cá nhân

Tuổi: 53
Ngày sinh: Ngày 24 tháng 12

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hungary | Bản ngữ
  • Tiếng Romania | Bản ngữ

Tôi đang học: