Thuong Au

Thuong Au

Thông tin cá nhân

Tuổi: 16
Ngày sinh: Ngày 2 tháng 4

Thông tin về tôi:

Hello, i'm from Viet Nam ,

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Việt | Bản ngữ

Tôi đang học: