Thành Nguyễn

Thành Nguyễn

Thông tin cá nhân

Tuổi: 19
Ngày sinh: Ngày 13 tháng 2

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Việt | Bản ngữ

Tôi đang học: