Tereza Hajek

Tereza Hajek

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Séc | Bản ngữ
  • Tiếng Indonesia | Cao cấp

Tôi đang học: