Tatar Phonesavanh

Tatar Phonesavanh

Thông tin cá nhân

Tuổi: 20
Ngày sinh: Ngày 17 tháng 7

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Lào | Bản ngữ

Tôi đang học: