Tamara Rammal

Tamara Rammal

Thông tin cá nhân

Tuổi: 18
Ngày sinh: Ngày 29 tháng 4

Thông tin về tôi:

Hi!

My name is Tamara and Im 16 years old. Im a fluent English speaker but I need help with Swedish and would love to have a friend with whom I can practice with!:)

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Bản ngữ
  • Tiếng Ả Rập (Li-băng) | Cao cấp

Tôi đang học: