Tabish Tabish

Tabish Tabish

Thông tin cá nhân

Tuổi: 28
Ngày sinh: Ngày 18 tháng 3

Thông tin về tôi:

I want to learn english better for me to everything I am very crazy to do learn something from anyone..

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hindi | Bản ngữ

Tôi đang học: