Tímea Richterová

Tímea Richterová

Thông tin cá nhân

Tuổi: 26
Ngày sinh: Ngày 21 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Slovakia | Bản ngữ
  • Tiếng Hungary | Bản ngữ
  • Tiếng Séc | Cao cấp

Tôi đang học: