Sylwia Sw

Sylwia Sw

Thông tin cá nhân

Tuổi: 22
Ngày sinh: Ngày 14 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Lan | Bản ngữ

Tôi đang học: