Suzana Silva

Suzana Silva

Thông tin cá nhân

Tuổi: 30
Ngày sinh: Ngày 11 tháng 12

Thông tin về tôi:

Hi, I speak Brazilian Portuguese and I'd like to practice English and learn more about the Italian culture and language.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: