Suwanwisa Huadheng

Suwanwisa Huadheng

Thông tin cá nhân

Tuổi: 21
Ngày sinh: Ngày 19 tháng 7

Thông tin về tôi:

Hi ! I my name's Guitar. I'm from Thailand.

I can speak Thai (Sure I'm Thai lol) and can speak Bahasa but just a little.

If you want to try chat with Thai people, I can help you :))

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: