Sus Anne

Sus Anne

Thông tin cá nhân

Tuổi: 59

Thông tin về tôi:

Working as a personal secretary. like to travel, especially to the US, like reading, movies, nature, contemplativeness :)

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: