Super Dragonball

Super Dragonball

Thông tin cá nhân

Tuổi: 29
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 1

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hy Lạp | Bản ngữ
  • Tiếng Albania | Bản ngữ

Tôi đang học: