Supatra Tibsuk

Supatra Tibsuk

Thông tin cá nhân

Tuổi: 21
Ngày sinh: Ngày 14 tháng 4

Thông tin về tôi:

I'm Nam 18 year's old I'm high school students , I'm here for learn.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Thái | Bản ngữ

Tôi đang học: