steven gilmartain

steven gilmartain

Thông tin cá nhân

Tuổi: 19
Ngày sinh: Ngày 10 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Bản ngữ
  • Tiếng Ba Lan | Trung cấp

Tôi đang học: