Stephanie Lee

Stephanie Lee

Thông tin cá nhân

Tuổi: 21
Ngày sinh: Ngày 24 tháng 5

Thông tin về tôi:

Love learning languages :))

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hàn Quốc | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (New Zealand) | Trung cấp

Tôi đang học: