Stefanie Peeters

Stefanie Peeters

Thông tin cá nhân

Tuổi: 37
Ngày sinh: Ngày 17 tháng 8

Thông tin về tôi:

Since Finland is not only a beautiful country, but also has a beautiful language, I would really love to learn it. I'm still at a beginner's level, but hopefully with some help, that will change.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: